Home Mail Login

Nieuws


Bijzonder 'metaal' bij Reitsma

Tijdens werkzaamheden bij afvalverwerker Theo Reitsma in Kootstertille is donderdagochtend een granaat gevonden tussen het oud ijzer.

Nieuwe MaTech-MiniSort

De Friese firma Theo Reitsma Recycling heeft zijn nieuwe metaalanalyse-instrument, een MaTech-MiniSort II, in ontvangst genomen.

U bent hier: Nederlands > Acceptatie

Gruis
Als gruis wordt gedefinieerd bedrijfsafval, huishoudelijk schroot en dergelijke waarvan de samenstelling deels bestaat uit metalen en deels uit andere stoffen zoals hout, isolatiemateriaal en/of kunststof. Dit materiaal behoeft nabewerking door middel van shredderen ten behoeve van scheiding van fracties. Als er zich vloeibare bestanddelen (zoals pasteuze verfresten) in het afval bevinden dan wordt het afval geweigerd.
 
IJzer
- zwaar ijzer: dit betreft zwaar plaatmateriaal, constructiemetaal dikker dan 5 mm afkomstig uit sloopwerken.
- licht ijzer: dit betreft o.a. licht plaatmateriaal, buizen, staalband en staalstrips uit sloopwerken dunner dan 5 mm, afkeur van metaalproductiebedrijven of wapeningstaal uit de betonwarenproductie en/of -recycling
 
Autowrakken
De autowrakken die worden aangeleverd zijn vrij van gevaarlijke stoffen en die stoffen die worden aangegeven in het activiteitenbesluit met uitzondering van die stoffen die economisch niet rendabel te verwijderen zijn of die op efficiëntere wijze door de eindverwerker (shredder) kunnen worden gescheiden. Er wordt bij binnenkomen gecontroleerd of de autowrakken ‘kaal’ zijn, dit wil zeggen dat ze elders zijn ontdaan van motoren, banden, brandstof, rem- en koelvloeistof en kunststoffen en overige onderdelen. Daarnaast wordt gecontroleerd op ongewenste spullen in de auto, zoals afvalstoffen.Op de groene lijst wordt genoemd: wrakken van motorvoertuigen waarin geen vloeistoffen meer aanwezig zijn (GC 040). Als een autowrak is ontdaan van alle vloeistoffen wordt het dus aangemerkt als groene-lijst-afvalstof.
 
 
Vaten en tanks
Alleen lege en gespoelde vaten en tanks worden geaccepteerd. Dit wordt visueel gecontroleerd. De ontdoener moet met certificaat kunnen aantonen dat de tanks zijn schoongemaakt. De ontdoener ontvangt een vernietigingsverklaring. Zowel voormalige ondergrondse tanks als voormalige bovengrondse tanks moeten volgens BRL K902/03 + BRL K903/07 + K904/02 + BRL K905/02: (Verwijderen, onklaar maken en installeren van ondergrondse  opslagtanks, leidingen, appendages en bijbehorende voorzieningen) gesaneerd zijn.
 


Accu’s
Bij aanvoer wordt gecontroleerd of de accu’s lekken. Lekkende accu’s worden niet geaccepteerd. Accu’s worden opgeslagen in zuurbestendige vloeistofdichte bakken. De accu’s worden afgevoerd naar een erkend verwerker.
 
Asbesthoudende materialen
Bij ‘kale’ autowrakken zijn de asbesthoudende onderdelen al verwijderd. In principe komt het niet voor dat asbesthoudende materialen worden aangeboden. Mocht dit wel het geval zijn wordt de partij geweigerd.
 
Drukvaten/LPG-tanks.
Zij mogen slechts door een vergunninghouder worden ontdaan van hun inhoud, waarna de tank geen gevaarlijk afval meer is, en in het hergebruikscircuit voor de metalen kan worden gebracht. Pas dan wordt de drukhouder/LPG-tank door Reitsma Recycling geaccepteerd.
Drukvaten worden alleen geaccepteerd wanneer deze onbruikbaar zijn gemaakt en vrij van druk (ontgast) zijn.
.
Elektriciteitskabels
Worden visueel gecontroleerd of er ‘ander’ materiaal tussen de aangeleverde kabels zit. Dit materiaal wordt handmatig verwijderd en gescheiden afgevoerd.